Tarot of the Night dùng có ổn không

Với bộ Tarot of the Night dùng có ổn không? Em được đứa bạn tặng cho bộ bài Tarot of the Night mà chả biết dùng thế nào? vì thật sự ra em có đam mê vì hình vẽ là chính nhưng giờ nó cho chả nhân na hehe

Related Posts

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *