Home / Đặt Câu Hỏi Theo Chủ Đề / Chủ Đề Bí Quyết / Tại sao chúng ta có lông mày?

Tại sao chúng ta có lông mày?

Trước hết, cơ chế phòng thủ của nó. Từ các mảnh vụn. Nhưng quan trọng nhất, là nó tiết kiệm mắt của bạn từ mồ hôi. Bao giờ nhận thấy rằng mồ hôi không thể đi qua lông mày của bạn rất dễ dàng, trừ khi bạn đang đổ mồ hôi như bất cứ điều gì! Nếu đổ mồ hôi đi vào mắt, cơ hội của một sự gia tăng nhiễm trùng mắt đa tạp.

Thứ hai, biểu thức. Tôi đã thấy một hiển thị trong khám phá hay NGC, nơi họ cạo ra lông mày của tình nguyện viên của họ và làm cho họ nói chuyện với người lạ ngẫu nhiên. Phải mất thêm 20% thời gian cho người lạ để trả lời các câu hỏi Yo, bởi vì do thiếu lông mày, họ không thể hiểu được những biểu hiện trên khuôn mặt không đầy đủ.

About Hỏi Đáp Kiến Thức

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *