Thành phố Istabul trước kia có tên là gì?

Konstantinopel và Byzanz thời còn là thuộc địa của La mã. Thành phố này cũng là thủ đô của vương quốc Đông La mã. La mã hồi đó quá rộng lớn nên phải chi thành đông và tây La mã để chiến đấu chống quân Nguyên từ Mông cổ sang và quân Germanentừ phương bắc xuống.

Related Posts

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.