Home / Đặt Câu Hỏi Theo Chủ Đề / Các Câu Hỏi Hại Não / Sri Lanka trước kia có tên là gì?

Sri Lanka trước kia có tên là gì?

Ceylon. Đó là một đảo ở vịnh Băng ga len (Ấn độ dương).

About Hỏi Đáp Kiến Thức

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *