Sri Lanka trước kia có tên là gì?

Ceylon. Đó là một đảo ở vịnh Băng ga len (Ấn độ dương).

Related Posts

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.