Nước nào nằm giữa Pháp và Tây ban nha?

Nước Andora (DT: 453 km2, 65000 dân)

Related Posts

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.