Home / Đặt Câu Hỏi Theo Chủ Đề / Các Câu Hỏi Hại Não / Nước nào nằm giữa Pháp và Tây ban nha?

Nước nào nằm giữa Pháp và Tây ban nha?

Nước Andora (DT: 453 km2, 65000 dân)

About Hỏi Đáp Kiến Thức

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *