Đảo Korsika(Cooc) thuộc nước nào?

Thuộc Pháp, đây là quê hương của Napoleon, người hùng ngự trị châu Âu thế kỷ 18.

Related Posts

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.