Home / Đặt Câu Hỏi Theo Chủ Đề / Các Câu Hỏi Hại Não / Đảo Korsika(Cooc) thuộc nước nào?

Đảo Korsika(Cooc) thuộc nước nào?

Thuộc Pháp, đây là quê hương của Napoleon, người hùng ngự trị châu Âu thế kỷ 18.

About Hỏi Đáp Kiến Thức

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *