Home / Đặt Câu Hỏi Theo Chủ Đề / Các Câu Hỏi Hại Não / Vĩ tuyến 38 chia bán đảo nào làm đôi và cho biết tên của hai quốc gia hình thành?

Vĩ tuyến 38 chia bán đảo nào làm đôi và cho biết tên của hai quốc gia hình thành?

Nó chia bán đảo Triều tiên năm 1945 thành Bắc Triều tiên và Hàn quốc.

About Hỏi Đáp Kiến Thức

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *