Tỷ lệ đất liền chiếm bao nhiêu phần trăm bề mặt trái đất?

Đất 30%, biển 70%

Related Posts

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *