Home / Đặt Câu Hỏi Theo Chủ Đề / Các Câu Hỏi Hại Não / Tỷ lệ đất liền chiếm bao nhiêu phần trăm bề mặt trái đất?

Tỷ lệ đất liền chiếm bao nhiêu phần trăm bề mặt trái đất?

Đất 30%, biển 70%

About Hỏi Đáp Kiến Thức

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *