Tại sao người ta gọi dân da đỏ là Indianer?

Columbus dẫn chiến thuyền đến Ấn độ để tìm châu báu, nhưng ông đã tìm ra một châu lục khác mà không biết. Ông vẫn đinh ninh đó là Ấn độ nên ông gọi thổ dân ở đó là Indianer (người Ấn).

Related Posts

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.