Sa mạc Victorianằm ở đâu?

Nằm ở miền nam nước Úc.

Related Posts

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *