Quốc gia nào nhỏ nhất thế giới về diện tích?

Toà thánh Vatican được thành lập năm 1929 chỉ rộng 0,44 km2 và có khoảng 1000 dân, nằm giữa thủ đô Roma của Italia.

Related Posts

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.