Home / Đặt Câu Hỏi Theo Chủ Đề / Các Câu Hỏi Hại Não / Đỉnh núi cao nhất dãy An pơ tên là gì?

Đỉnh núi cao nhất dãy An pơ tên là gì?

Đó là đỉnh MontBlanc, cao 4007 m , nằm giữa biên giới Pháp và Ý.

About Hỏi Đáp Kiến Thức

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *