Chim cánh cụt (Pinguin) sống ở đâu?

Ở châu Nam cực, còn ở Bắc cực có gấu trắng.

Related Posts

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.