Brazilnói tiếng gì?

Họ nói tiếng Bồ đào nha. Phẩn lớn các nước khác ở Nam Mỹ nói tiếng Tây ban nha.

Related Posts

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *