Home / Đặt Câu Hỏi Theo Chủ Đề / Các Câu Hỏi Hại Não / Trước năm 1868, thủ đô Nhật tên là gì?

Trước năm 1868, thủ đô Nhật tên là gì?

Kyoto, từ 1868 chuyển về Tokyo.

About Hỏi Đáp Kiến Thức

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *