Home / Đặt Câu Hỏi Theo Chủ Đề / Các Câu Hỏi Hại Não / Khi mới thành lập, thành phố NewYork của Mỹ có tên là gì?

Khi mới thành lập, thành phố NewYork của Mỹ có tên là gì?

New Amsterdam.Lúc đẩu người Hà lan chiếm và đặt tên theo thủ đô của mẫu quốc. Sau này bị quân Anh chiếm lại và đổi thành New York.

About Hỏi Đáp Kiến Thức

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *