Dưỡng b5 và cell fusion c ???

Huhu da mình bh khô ráp bong li ti nhìn rất tệ hại và tàn, hiccc.. Còn mỏng rất mỏng và yếu luôn hay bị ngứa, nhìn cứ hay ửng hồng đỏ đỏ lên v. Nhưng nch là bh da rất ghê gớm trong sự khô ráp sần sùi. E có nên sd laroche posay b5 và kem cn cell fusion c màu đỏ để da có thể tốt hơn kh ah.

Related Posts

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *