Home / Đặt Câu Hỏi Theo Chủ Đề / Các Câu Hỏi Hại Não / Châu lục nào nhỏ nhất thế giới?

Châu lục nào nhỏ nhất thế giới?

Châu Úc (9 triệu km2), châu Âu nhỏ thứ hai (10 triệu km2)

About Hỏi Đáp Kiến Thức

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *